©2014-2024, HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH NINH BÌNH
Ðịa chỉ:Thành phố Ninh Bình-Ninh Bình